Sök
  • Ett nybörjarmaterial för
  • utländsk vårdpersonal
Sök Meny

Svenska för sjukvårdspersonal

Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning.

Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av olika slag.

Svenska för sjukvårdspersonal 1 innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på cirka 1000 ord. Facit och en svensk-engelsk ordlista finns i slutet av boken.

Boken tar bland annat upp följande områden:

  • namn, siffror och mått
  • kroppsdelar och inre organ
  • yrken och miljöer inom sjukvården
  • kläder, instrument och annan sjukvårdsutrustning
  • hälso- och friskvård
  • vaccinationer
  • biverkningar.

Två cd-skivor med inspelningar av dialoger, faktatexter och vissa övningar ingår i läromedelspaketet, men boken kan även köpas separat. Inom kort kommer man att kunna lyssna på ljuset på den här webbplatsen.

Författare: Annika Helander & Mai Parada.

Svenska för sjukvårdspersonal 1